D D A

OBJAWY DDA/DDD

*trudności w budowaniu głębokich związków uczuciowych,

* trudności w kontakcie z samym sobą, polegające przede wszystkim na, niezdolności do odczuwania własnych potrzeb,

*nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

* potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych,

*negatywny obraz własnej osoby, poczucie własnej nieatrakcyjności, niskie poczucie własnej wartości z jednoczesnym stawianiem sobie wysokich wymagań,

*postrzeganie świata jako wrogiego,

*cierpienie psychiczne,

* lęk przed odrzuceniem,

*lęk przed zmianą,

* ciągłe napięcie,

* poczucie zagrożenia, nawet gdy nic złego się nie dzieje,

*poczucie niedostosowania, negatywnej odmienności, izolacji.